STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) to model nauczania polegający na ukazaniu związku wielu nauk jako nierozerwalnej całości. Łączy je w jeden, zwarty organizm ukazując, że w praktycznym życiu są ze sobą nierozerwalnie związane – matematyka, fizyka, informatyka, nauki przyrodnicze. Model STEM podąża za najnowocześniejszymi trendami w edukacji. Uczniowie uczęszczający na koło programowania rozpoczęli przygodę z robotami, które wcześniej muszą sami skonstruować, a następnie zaprogramować. Łączymy technikę, matematykę i informatykę – a wszystko to w ciekawy dla uczniów sposób. Efekty pracy można podziwiać na zdjęciach.

#LaboratoriaPrzyszlosci