Dnia 21 maja 2017 r. w Parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie dzieci klas IV przeżywały swoją rocznicę I Komunii św. Rodzice przystroili kościół pięknymi kwiatami, a biel ławek przypominała dzień pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. Nie było już kamer i wspólnych fotografii, ale wielkie dziękczynienie z darem obrazków pierwszych piątków miesiąca i dobrymi uczynkami, które dzieci zbierały, by je złożyć w darach ofiarnych. Były też dobre słowa ze strony Rodziców i dzieci, a także bukiety kwiatów – gest wdzięczności.