Dnia 8 czerwca 2017 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach związanych z trzydziestą rocznicą wizyty Jana Pawła II w Lublinie. Uczniowie (Klara Mrzewka i Jakub Wdowiak z klasy 4a, Weronika Krzysiak, Adam Jaworski i Maciej Furgała z klasy 4b, Barbara Kalinowska, Aniela Wasil i Krystian Ziętek z klasy 5a) pod opieką pedagoga szkolnego – p. Olgi Doleckiej udali się do kościoła pw. Świętej Rodziny, który to został wzniesiony na miejscu spotkania Ojca Świętego z wiernymi wokół stołu eucharystycznego 9 czerwca 1987 roku. Delegacje szkół z terenu Archidiecezji Lubelskiej, które starają się wcielać w życie nauczanie Jana Pawła II mogły obejrzeć program artystyczny oraz uczestniczyć wspólnie w Eucharystii. W przygotowanym przez uczniów SP Nr 51 programie nie brakowało fragmentów wystąpień i wierszy naszego Rodaka, które w połączeniu z licznymi pieśniami nawiązującymi do jego osoby, dostarczyły wszystkim zebranym wielu wzruszeń i refleksji. Ks. Infułat prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, który był głównym celebransem Mszy świętej oraz wygłosił homilię w przystępny dla młodych ludzi sposób przypomniał nauczanie Jana Pawła II. Zaznaczył, jak ważnym okresem w życiu człowieka jest młodość oraz jak ważne jest tworzenie projektu swojego życia wspólnie z Chrystusem.