27 grudnia 2013 r.minęła 60 rocznica śmierci Juliana Tuwima.
W naszej szkole podejmowaliśmy wiele działań w związku z Rokiem Tuwima. Przeprowadzono z uczniami kl. I – VI – 16 godzin zajęć z edukacji czytelniczo – medialnej. Uczniowie podczas nich mieli okazję zapoznać się z postacią autora i jego wierszami.
Dzieci z kl. I – II w formie zabawy poznały utwory poety, skierowane właśnie do nich, najmłodszych odbiorców. Były to wiersze: „Lokomotywa”, „Okulary”, „Spóźniony słowik”, „Warzywa”, „Abecadło”, „Rzepka”. Najwięcej radości sprawiło uczniom ułożenie spośród porozrzucanych świeżych warzyw: ziemniaków, buraków, marchewek, fasoli, kapusty, pietruszki, selera i grochu kolejności takiej, w jakiej Tuwim ułożył je w wierszu pt. „Warzywa”.
Uczniowie klas trzecich zadziwili znajomością utworów poety, rozwiązując krzyżówkę, której hasło brzmiało: JULIAN TUWIM DLA DZIECI.
Fakt, że młody Tuwim nie przykładał się do nauki, a matematyka przysparzała mu dużo kłopotów, cieszył się zrozumiałym zainteresowaniem uczniów kl. IV – VI.
Uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną. W konkursie plastycznym wzięło udział 58 uczniów, wykonali oni ilustracje do wybranych przez siebie wierszy Tuwima. Odbył się również konkurs recytatorski, do którego zgłosiło się 50 uczniów.
Trzy uczennice z naszej szkoły Aleksandra Makarewicz z kl. 4b, Zofia Pitucha z kl. 4b oraz Dominika Dobosz z kl. 5a wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „W krainie wierszy Tuwima”, organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną im. KEN w Lublinie. (Patrz AKTUALNOŚCI z dn. 3.12.2013 r. „W kręgu wierszy Juliana Tuwima”, rozdanie nagród.)