Wczoraj w naszej szkole odbył się wykład „Rodzina w sieci”, przeprowadzony przez Panią Monikę Przybysz, dr hab. profesor nadzw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, medioznawczynię, teolożkę, specjalistkę ds. PR, zarządzania kryzysowego, reklamy i marketingu medialnego. Wykład przeznaczony był dla nauczycieli i rodziców uczniów naszej szkoły, a dotyczył wpływu smartfonów na nasze zdrowie i życie. Długotrwałe korzystanie z tych urządzeń i ciągłe przebywanie w sieci powoduje zaburzenia układu krwionośnego, nerwowego, negatywnie wpływa na naszą psychikę, życie rodzinne i powoduje konsekwencje ortopedyczne. Poznanie mechanizmów działania naszego mózgu pozwoli nam uświadomić sobie przyczyny i skutki naszych zachowań w sieci, ale też umożliwi bezpieczne korzystanie ze smartfonów.

Pani Profesor, bardzo dziekujemy!