Jeden rok pracy koła misyjnego „SERVIAM” wpisuje się w piętnaście lat zaangażowania misyjnego naszej szkoły. Mali misjonarze odebrali dzisiaj dyplomy i listy pochwalne dla rodziców. Były też „lody misyjne”. Samemu Bogu chwała za mijający rok i wiele i otwartych serc na potrzebujących.