W ramach utrwalenia materiału uczniowie grupy 5AB/C razem z p. Pauliną przygotowali wewnątrzklasowe rozgrywki pod tytułem „Lublin-poly”. Uczniowie własnoręcznie zaprojektowali i wykonali logo konkursu, swoje wizytówki a także nazwy swoich drużyn.
Skonstruowane przez nich pytania pozwalały na przećwiczenie przyswojonego słownictwa
i gramatyki. Uczniowie z ogromnym poświęceniem walczyli o „totem”, który przyznawał prawo odpowiedzi na pytanie. Dopingowali i zagrzewali się wzajemnie do walki.
Nie zapomnieliśmy również o mini-oprawie muzycznej, każde z pytań poprzedzone było dżinglem, wykonanym na pianinie przez głowę „rodziny chłopców” – Filipa. Przed rozpoczęciem naszej familiady głowy obu rodzin – Marysia i Filip – przedstawili składy swoich
drużyn, ćwicząc tym samym umiejętności społeczne, a także komunikację w języku obcym. Rozgrywki zakończyły się wygraną chłopców, którzy w nagrodę otrzymają vouchery motywacyjne.