Uczniowie klas 7 i 8 podczas lekcji fizyki i chemii, w ramach kształcenia kompetencji kluczowych, pracują za pomocą aplikacji plickers. Aplikacja ta pozwala na szybką weryfikację ich wiedzy i umiejętności z jednoczesnym uwzględnieniem rodzaju błędów popełnianych przez każdego z nich. Dzięki temu narzędziu uczniowie wiedzą, jakie treści podstawy programowej muszą jeszcze doszlifować, a jakie opanowali w 100%.
W procesie uczenia się ważne jest, żeby poznać swoje błędy – tylko wtedy nauka jest efektywna.
Aplikacja plickers to nie tylko edukacja, praca z nią sprawia uczniom wiele radości, budzi ducha zdrowej rywalizacji i daje satysfakcję z dobrze rozwiązanych zadań.