Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2020. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Chemii UMCS, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Celem konkursu jest promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody przez uczniów, umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia oraz zachęcanie do pogłębiania zainteresowań światem nauki. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce.
REGULAMIN KONKURSU

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie i naprawdę mądrej zabawy!