W poniedziałek zastanawialiśmy się nad tym co SERVIAM oznacza w naszym życiu. Jak możemy służyć drugiemu człowiekowi i jak być dobrym przyjacielem. Idąc za tymi rozmyślaniami, zrobiliśmy ćwiczenie, które miało pokazać jak wiele dobrych cech widzą
w nas inni. Na kartkach papieru, które zaczepione były na plecach, pisaliśmy lub rysowaliśmy coś dobrego o właścicielu kartki. Jak miło było to potem obejrzeć 🙂