W tym tygodniu Serviamek wybrał się w odwiedziny do Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK
w Lublinie oraz Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Dominowie. Dzieci z zerówki mogły porozmawiać z Serviamkiem o tym, jakie obowiązki i zadania czekają na nich w związku
z pełnieniem już niedługo odpowiedzialnej funkcji pierwszoklasisty. Serviamek opowiedział także o swoim najważniejszym symbolu – SERVIAM, co pomogło dzieciom poznać ogromne znaczenie postawy służby i szacunku względem drugiego człowieka. Wspólna piosenka
i zabawy pozwoliły na integrację i wzajemne poznanie się. Okazało się, że Serviamek mimo swojego zawstydzenia w nowym miejscu może także odnaleźć przyjaciół! Każde z dzieci zasłużyło na wspaniałą nagrodę – odznakę „Przyjaciela na medal”.

Mamy nadzieję, że pamiętając o tym wyjątkowym spotkaniu będą budować dobre, trwałe
i piękne relacje. Serviamek podobnie jak uczniowie udaje się na ferie by odpocząć i wrócić
po dwóch tygodniach z nowym zapałem do pracy. Do zobaczenia już niedługo!