Dnia 15 kwietnia 2014 r. dzieci św. Anieli należące do koła mericiańskiego spotkały się z s. Przełożoną Benigną Kania, która została nową Przełożoną Prowincji Polskiej Urszulanek. Dzieci wraz z s. Urszulą Kupczyk przygotowały krótkie przedstawienie – „ Św. Aniela i pierwsze urszulanki ” autorstwa s. Pauli Kępińskiej. Złożyły także życzenia i zapewnienia o pamięci w modlitwie. Radość była obopólna. S. Przełożona obdarowana pamiątkową laurką i zdjęciami poczęstowała dzieci już wielkanocnymi smakołykami. Zaprosiła także do urszulańskiego domu w Warszawie.