Z węgla? Ze słońca? Czy po prostu z gniazdka w ścianie? Jak wyobrażamy sobie skoąd pochodzi energia elektryczna?

Konkurs plastyczny: Skąd się bierze prąd? jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z energią elektryczną oraz poznanie skojarzeń młodzieży związanych z szeroko pojętą energetyką. Jesteśmy ciekawi co młode pokolenie rozumie pod pojęciem „źródła energii”. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać jedną pracę tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii elektrycznej.

Regulamin konkursu: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11455/zal/Regulamin%20konkursu%20plastycznego.pdf

Prace, wraz z wymaganymi w regulaminie dokumentami, należy składać u p. Iwony Jagły-Izdebskiej do 10.10.2021.

Fizyka jest fajna!
Ekologia jest fajna!