Bardzo ciekawy WDN, czyli wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, poprzedzone spotkaniami pedagogów uczących w jednym oddziale, poprowadziła dziś p. Justyna Fimiarz. Praktycznym tematem był SKETCHNOTING, czyli notatki wizualne.

Notowanie za pomocą prostych rysunków – ikon:

  • pomaga skoncentrować się na temacie,
  • oszczędza czas na powtarzanie (automatyczne przyswajanie treści),
  • bawi – przez wykorzystanie humoru w rysowaniu,
  • uczy analizy, planowania, przewidywania,
  • angażuje w tworzenie map myśli,
  • motywuje do dalszego rozwoju,
  • pomaga w powtarzaniu materiału,
  • świetnie sprawdza się do zadań domowych (plakaty, foldery, ogłoszenia),
  • wspiera rozumienie czytanych treści – notatki z lektur, rozpisanie funkcji podmiotu lirycznego itp.,
  • spełnia funkcję emocjonalną – buduje poczucie wartości.

Nie trudno zauważyć wielką użyteczność sketchnotingu w codziennych sytuacjach szkolnych, dlatego mamy nadzieję, że metoda ta pomoże naszym uczniom lepiej, łatwiej i przyjemniej zdobywać nową wiedzę i umiejętności.