Zachęcamy uczniów klas VI-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie pt. „Sławni polscy matematycy i ich osiągnięcia”.
Konkurs zorganizowany jest z okazji uchwalenia przez senat roku 2019 – jubileuszowym rokiem matematyki.
Do konkursu przystąpią uczniowie, którzy u nauczyciela matematyki zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie i przedstawią nauczycielowi do zaakceptowania postać polskiego matematyka, któremu chcą poświęcić pracę konkursową. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu samodzielnie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie A2 lub A3. Prace konkursowe należy składać do dnia 30 maja 2019 r. do p. Moniki Król lub p. Joanny Frydrych-Staszczak.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.