Zapraszamy do refleksji na modlitwę poranną, za której przygotowanie dziękujemy Miłoszowi Skowyra.

Ewangelia i refleksja do modlitwy na dzień 26 luty – piątek. /PDF/