Kl. 6a wybrała się na spacerek niepodległościowy. Odwiedziliśmy kilka miejsc związanych z pobytem Józefa Piłsudskiego w naszym mieście.
Nasz spacer rozpoczęliśmy od zatrzymania się przy Pałacu Lubomirskich, który sam w sobie ma już bardzo ciekawą historię: gościł nawet samego króla Zygmunta II Augusta! Józef Piłsudski przebywał w tym miejscu prowadząc rozmowy o przyszłości Legionów Polskich. Stamtąd udaliśmy się pod gmach Kuratorium Oświaty, które niegdyś było luksusowym Hotelem „Janina”; to w nim w sierpniu 1915 r. odbył się uroczysty obiad na część samego Piłsudskiego po zwycięskiej bitwie pod Jastkowem.
Zatrzymaliśmy się jeszcze pod apartamentem Piłsudskiego w nieistniejącym już Hotelu „Victoria”, poczym udaliśmy się do Teatru Osterwy, w którym bywał Marszałek, spotykając się m.in. z dowódcą spod Jastkowa.
Nasz spacerek zakończyliśmy pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w tle którego jest Pomniki samego Marszałka, aby „uchylić czoła ku czci bohatera poległego za Polskę”.