W dniu 19 maja kl. 6b wybrała się na spacerek na Stare Miasto. Tym razem
udaliśmy się na szlak nieistniejącej dzielnicy żydowskiej. Mówiąc o żydowskim Lublinie, mamy przede wszystkim na myśli Podzamcze (teren wokół Zamku) oraz okolice ulicy Lubartowskiej. Obszar ten zwany był powszechnie dzielnicą żydowską lub miastem żydowskim. Podczas naszego spaceru zatrzymaliśmy się przy kilku istotnych miejscach związanych ze społecznością żydowską w Lublinie: Brama Grodzka, Latarnia Pamięci, miejsce po domu Widzącego z Lublina, ul. Kowalska i brama do getta żydowskiego. Mogliśmy posłuchać jak wyglądało przed II wojną Stare Miasto, poznać ulice, których dziś już nie ma i przyjrzeć się bliżej życiu codziennemu lubelskich Żydów. Na koniec naszego spacerku udaliśmy się pod Pomnik Ofiar Getta na
ul. Niecałą, aby przypomnieć sobie tragiczne dzieje Żydów z lubelskiego getta
i zastanowić się wspólnie, jakie niesie przesłanie fragment wiersza żydowskiego poety „W każdej garstce popiołu szukam swoich bliskich”.