Biorąc Pismo Święte do ręki, jesteśmy świadkami jak Słowo staje się Ciałem. W naszych dłoniach Bóg składa siebie pod postacią Słowa zdając się całkowicie na nas. Wierzy, że Słowo, które nam daje przyniesie w naszym życiu błogosławione owoce. Ufa nam i godzi się na wszystko, co może zostać uczynione z Jego Słowem.
Niech świadomość daru jaki otrzymujemy pod postacią Bożego Słowa poruszy nasze serca tak, abyśmy z wielką miłością przyjmowali ten dar, bo w Nim jest życie dla nas.
Radosnych i pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz Błogosławionego Nowego Roku 2017 życzy społeczność Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.