W ramach edukacji historycznej i regionalnej klasa 8b odwiedziła ważne miejsca związane
z naszym miastem.

W październiku klasa uczestniczyła w zajęciach w Muzeum „Pod Zegarem”, przy
ul. Uniwersyteckiej 1, gdzie w latach 1939-1944 mieściła się siedziba i areszt śledczy gestapo.

Ekspozycja muzealna opowiada o  losów więźniów, nie tylko ich pobytu w więzieniu,
ale także dalszej drogi. Wyjątkową częścią wystawy jest Ściana Pamięci. Znajdą się na niej wizerunki więźniów, którzy przetrzymywani byli w areszcie i zginęli zakatowani na miejscu, zamordowani na terenie Lublina lub w obozach koncentracyjnych.

W drugim budynku muzeum zapoznaliśmy się z losami dziewcząt – harcerek – studentek
i uczennic lubelskich szkół, także naszej szkoły, które w czasie wojny zostały wywiezione
do KL Ravensbrück”. Wystawa „Dziewczęta w KL Ravensbrück” ukazuje dwa światy: młodzieńczej wolności więźniarek oraz obozowego piekła.

Listopad…
Przy ulicy Grodzkiej mieści się brama, która niegdyś nazywana była Bramą Żydowską.  Łączyła ona dzielnicę żydowską w Lublinie z jego Starym Miastem, dziś zbliża kulturę chrześcijańską i żydowską. O pamięć i troskę wobec związków między tymi dwoma światami dba Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, w którym uczestniczyliśmy
w warsztatach, dotyczących dzielnicy żydowskiej w przedwojennym Lublinie oraz losów Żydów w czasie okupacji niemieckiej.

A potem był spacer po „niewidzialnym” mieście zakończony w budynku dawnej  Jesziwy Chachmej Lublin, czyli  – Lubelskiej Szkoły Mędrców  ( Uczelni Talmudycznej albo inaczej Wyższej Uczelni Rabinackiej).

Weszliśmy do Synagogi oraz obejrzeliśmy wystawę prezentującą historię jesziwy i sylwetkę jej pomysłodawcy i założyciela, rabina Meira Szapiro.

Spotkań z Historią  cdn już w grudniu…