23 październka 2016 r. o godz. 15:00, w godzinie miłosierdzia, rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Głąb, w intencji naszych Absolwentów oraz przyszłości naszej szkoły. Po uczcie duchowej naszedł czas na ucztę cielesną w postaci placka urszulańskiego, który jest tradycyjnym smakołykiem wszystkich szkół urszulańskiech w Polsce. Z roku na rok przybywa nam absolwentów (najstarsi z nich są obecnie uczniami pierwszej klasy liceum), dlatego w tegorocznym spotkaniu wzięło udział wielu młodych ludzi związanych ze sobą nawzajem i z naszą szkołą. Niech radość dzisiejszego spotkania umacnia przyjaźnie i więzi, które narodziły się w murach naszej szkoły!