„Odkrywamy piękno twarzy Boga”- to temat ostatniego, niedzielnego spotkania formacyjnego klas trzecich, kontynuujące bezpośrednie przygotowanie do I Komunii św. Dzieci rozpoczęły omawianie poszczególnych części Mszy św. na podstawie filmu „Największy z cudów”. Rodzice odpowiadali sobie na pytanie jak być apostołem Jezusa
i czego On od nas oczekuje jako rodziców ochrzczonych i posłanych.
Data następnego spotkania – 6 lutego 2022r. o godz. 15.00 w kaplicy szkolnej.