Spotkanie Eucharystyczne rozpoczęło się od pokropienia wodą święconą, gdyż była
to Niedziela Chrztu Pańskiego, kończąca czas Bożego Narodzenia. „ Jak dobrze być rodzicem” – to temat konferencji wygłoszonej przez ks. Grzegorza Głąba. Dzieci zakończyły „Wędrówkę Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej”. Następne spotkanie będzie 12 lutego, które znowu zbliży trzecioklasistów do dnia I Komunii św.