Poprzednia sobota dostarczyła mnóstwo emocji Uczniom i Rodzicom klasy 4b. Na terenie przyszkolnym – na świeżym powietrzu odbyło się spotkanie integracyjne klasy. Impreza miała charakter sportowy i koordynował ją p. Wojciech (wychowawca). Główny cel – dobra zabawa – został osiągnięty w 100%, a pogoda wyjątkowo sprzyjała.