Dnia 29 sierpnia 2016 r. odbyła się organizacyjna rada pedagogiczna, której głównym celem było ustalenie porządku pracy w roku szkolnym 2016/2017. Nauczyciele debatowali nad najważniejszymi sprawami związanymi z kwestiami dydaktycznymi i pedagogicznymi. Istotnym punktem obrad była dyskusja wokół zmian, które niesie ze sobą reforma szkolnictwa. Ośmioklasowa szkoła podstawowa staje się faktem, w związku z czym należy podjąć pewne kroki, które przygotują naszą szkołę do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Ponadto dyskusja toczyła się wokół ewaluacji, której celem jest usprawnienie narzędzi wychowawczych. Dzisiejsze spotkanie stanowi zapowiedź tego, co czeka całą społeczność szkolną w nadchodzących miesiącach. Po wakacjach grono pedagogiczne wróciło do pracy z wielkim zapałem i energią, by wraz z dziećmi stawić czoło nowym wyzwaniom, które będą wymagały wytężonej pracy. W nadchodzącym roku szkolnym życzymy wytrwałości i darów Ducha Świętego.