O godz. 16:00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Elsnera 5 w Lublinie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublina – p. Krzysztofa Żuka z uczniami szkół podstawowych – laureatami konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych. W spotkaniu uczestniczyły: Wicedyrektor Szkoły – s. Estera Grzegorek, s. Maria Magdalena Masłoń, Martyna Osmałek i Julia Pawłowska (uczennice klasy 5a).

,

Prezydent Miasta Lublin wręczył nagrody książkowe i dyplomy tegorocznym laureatom, natomiast nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursów i dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe dyplomy, za wybitne osiągnięcia dydaktyczne uczniów w roku szkolnym 2012/ 2013. Nasza szkoła znalazła się także w grupie szkół, które otrzymały puchar Prezydenta Miasta Lublin. Martyna oraz Julia zostały także nagrodzone jednorazowym stypendium.

,

Cieszymy się wyróżnieniem naszych uczennic i życzymy dalszych sukcesów!