Dzieci z klas drugich uczęszczające na zajęcia koła misyjnego wzięły dzisiaj udział w animacji misyjnej poprowadzonej przez Siostry Misjonarki Franciszkanki w Dąbrowicy. Tematem wspólnych rozmów i prezentacji była Japonia. Dzieci zwiedziły też bogate muzeum misyjne prezentujące eksponaty z całego świata.