Uczniów klas ósmych odwiedził dziś dzielnicowy naszego rejonu – asp. Paweł Chyliński z Wydziału ds. Prewencji Komisariatu I Policji w Lublinie. Pan Paweł wspólnie z uczniami poruszył ważne zagadnienia dotyczące reagowania w sytuacji przemocy oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Dzielnicowy omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz uświadomił uczniom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Mamy nadzieję, że była to dla uczniów cenna lekcja, która pozwoli im zachowywać się bezpiecznie i odpowiedzialnie.