Dnia 8 lutego 2016 r. z okazji zbliżającego się światowego dnia chorego dzieci z Koła Mericiańskiego odwiedziły s. Apolonię Kukiełkę. Spotkanie odbyło się w pokoju Papieskim, w którym kiedyś zatrzymywał się ks. Karol Wojtyła – nasz św. Jan Paweł II. S. Apolonia, to zakrystianka Świętego. Właśnie ona przygotowywała ks. Wojtyle wszystko to, co było potrzebne do odprawienia Mszy św. W wywiadzie, który dzieci przeprowadziły z s. Apolonią powiedziała – Już wtedy był święty, skupiony i zjednoczony z Bogiem. Pytania dotyczyły różnych dziedzin – Jaki jest Siostry ulubiony kolor, skąd Siostra pochodzi, czego się boi, czy lubi dzieci i zwierzęta? Siostra opowiedziała też o swojej Patronce – św. Apolonii a dzieci wręczyły Siostrze książkę życzeń i małe, przez siebie wykonane niespodzianki. Wspólna modlitwa z Siostrą i słodki poczęstunek zakończył spotkanie, jak to dzieci na koniec powiedziały, z chorą i miłą Siostrą Apolonią.