Okres Świąt Wielkiej Nocy zbliża się wielkimi krokami i odkrywa przed nami jedną z największych tajemnic życia Jezusa. W związku z tym dnia 12 kwietnia 2017 r. odbyła się akademia z okazji zbliżających się Świąt. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klas II pod opieką p. Katarzyny Wrzos i s. Piotry Janic. Nad oprawą muzyczną czuwała p. Małgorzata Świeca. Motywem przewodnim było hasło Spotkanie ze Zmartwychwstałym. W trakcie przedstawienia publiczność miała okazję na nowo przeżyć tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa i naszego zbawienia. Życzenia świąteczne złożyli przedstawiciele grona pedagogicznego i pracowników oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W imieniu władz szkoły głos zabrała Siostra Przełożona Halina Bobkowska. Jeszcze raz życzymy wszystkich radosnych Świąt Wielkiej Nocy!