Dnia 1 kwietnia 2014 r. szóstoklasiści z całego kraju pisali swój pierwszy w życiu poważny egzamin – Sprawdzian Szóstoklasisty. Również i w naszej szkole przystąpiło do niego 34 uczniów,natomiast trzech było zwolnionych z racji uzyskania tytułu laureata w konkursie kuratoryjnym z historii. Dzień rozpoczął się wspólną modlitwą o światło Ducha Świętego i pokój serca dla piszących. Potem był czas, w którym uczniowie wykazali się swoją wiedzą zdobywaną dzień po dniu w ciągu ostatnich sześciu lat. Wychodzący mieli różne odczucia co do stopnia trudności testu, ale dali z siebie wszystko. Naszym szóstoklasistom życzymy jak najlepszych wyników!