Grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z s.Katarzyną Słowik i s. Marią Anną Gumułą uczestniczyła w katolickiej konferencji młodzieżowej #STARTER, która odbyła się w Warszawie dnia 28.09.2019 r. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katolicką Wspólnotę Modlitewno-Ewangelizacyjną Abba i uczestniczyło w nim około 700 młodych osób z całej Polski. Tematem przewodnim były słowa Jezusa “Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,14). W planie konferencji przeplatały się “Inspiracje” czyli głoszenie Słowa Bożego oraz modlitwa uwielbienia. Na tzw. “Ścieżkach” można było dowiedzieć się wiele na temat emocji, relacji, ewangelizacji lub tworzenia Królestwa Bożego przez sztukę. Był także czas na zabawę podczas koncertu ewangelizacyjnego zespołu Muode Koty oraz integrację prowadzoną ze sceny przez organizatorów.
Ukoronowaniem całego dnia była Eucharystia oraz modlitwa wstawiennicza posyłająca zgromadzoną młodzież do rozpalania światła wiary w świecie.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.starter.waw.pl.