Serdecznie gratulujemy Stanisławowi Wierzbickiemu z klasy 4b zajęcia II miejsca
w tegorocznej edycji Konkursu wymowy angielskiej, którego organizatorem jest Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS.
Do zadań uczestników konkursu należało opowiedzenie w języku angielskim własnymi słowami wybranej bajki Ezopa w oparciu o stronę The Aesop for Children (https://read.gov/aesop/001.html) oraz przeczytanie wiersza „Persevere”:

The fisher who draws in his net too soon,
Won’t have any fish to sell;
The child who shuts up his book too soon,
Won’t learn any lessons well.
If you would have your learning stay,
Be patient, don’t learn too fast:
The man who travels a mile each day,
May get round the world at last.
(Źródło: McGuffey’s Third Eclectic Reader by W. H. McGuffey)

Wystąpienia uczestników oceniane były według następujących kryteriów: poprawność segmentalna, poprawność prozodyczna, płynność, dykcja, wrażenie ogólne.
Opiekunem merytorycznym Stasia była p. Bożena Szypuła.