9.04.2014 uczeń klasy 8b, Krystian Szczęśniak, został laureatem VI Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego „Unifikacja” dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Rektora UMCS prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Lublin oraz Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe.

Serdecznie gratulujemy Krystianowi sukcesu!

Opiekunem merytorycznym ucznia była p. I. Jagła-Izdebska.