W czwartek 26 czerwca 2014 r. po ostatniej w tym roku szkolnym wspólnej modlitwie porannej zostały ogłoszone wyniki konkursu przeprowadzonego przez Samorząd Uczniowski.
Od października zespoły klasowe zabiegały o tytuł Super klasy realizując przewidziane na każdy miesiąc zadania. Wspólnie uczyliśmy się wdzięczności, dostrzegania dobra w drugim człowieku, przez modlitwę i wielkopostne postanowienia zbliżaliśmy się do Boga.
Wiele prac pokazało nam, że nasi uczniowie są bardzo pomysłowi, twórczy, wrażliwi, chętni do szukania mądrych rozwiązań i rozwijania swoich zainteresowań. Najbardziej cieszyły serce te prace, które wykonywali wszyscy uczniowie danej klasy, np. ta wykonana przez klasę 5b, która w formie kliszy przedstawiała 25 pomysłów na różnorodne spędzanie przerw.
Konkurs rozstrzygnięty został na poziomie klas I-III i klas IV-VI.Tytuł Super klasy wśród klas młodszych zdobyła klasa 3b, wśród klas starszych natomiast klasa 5b.
Gratulujemy! Zwycięzcy zostali nagrodzeni statuetką Super klasy i upominkami, każda klasa otrzymała dyplom i słodycze.
Pamiętajcie: tytuł Super klasy to nie tylko wyróżnienie, to także zobowiązanie – starajcie się być dla innych przykładem twórczego myślenia, godnej postawy i szacunku wobec drugiego człowieka.
Kolejna edycja konkursu rozpocznie się we wrześniu.