Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania
z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się
do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia. Uczniowie z klasy 6 a podczas apelu przybliżyli nam co jest istotą Adwentu. Serdecznie im za to dziękujemy. Niech to adwentowe przygotowanie do wielkiego święta wszystkich chrześcijan będzie przypomnieniem, że Jezus czeka na nas nieustannie i że najprawdziwszy „Adwent” ma miejsce na dnie naszych serc,
w głębi duszy. Otwórzmy nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus.