Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września. W bieżącym roku przypada 10 września. Ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Nasza szkoła również włączyła się w obchody tego dnia. Uczniowie na lekcjach mieli możliwość zapoznania się z zasadami pierwszej pomocy w teorii, a później z wielkim zaangażowaniem i zapałem ćwiczyli resuscytację krążeniowo- oddechową pod okiem wolontariuszy z Polskiego Czerwonego Krzyża. Taka dawka wiedzy i umiejętności zostanie z nami na zawsze i pozwoli czuć się bezpiecznie.