Wraz z nadejściem wiosny, 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Ustanowiony został przez UNESCO w 1999 roku.  Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.
W dniu dzisiejszym, w naszej bibliotece, odbyły się zajęcia dla chętnych dzieci „O sztuce recytacji”. Uczniowie poznali zasady poprawnej recytacji oraz ćwiczyli powtarzanie lingwołamek językowych. Należało tutaj uważnie słuchać, aby następnie poprawnie wymówić, np. „Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice”. Następnie uczniowie próbowali recytować wiersze i jak się okazało wcale nie było to prostą sztuką. W klasach starszych, na lekcjach języka polskiego, czytane były i analizowane wiersze. Wśród nich pojawiły się utwory Wisławy Szymborskiej, Leopolda Staffa, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida oraz Tadeusza Różewicza.
Dzień dzisiejszy był wiosenny, poetycki, wzruszający i zabawny. Okazało się, że tych, co lubią wiersze jest w naszej szkole niemało.