3 czerwca obchodzimy Dzień Savoir-Vivre’u. Święto zostało ustanowione w 2016 roku i ma na celu propagowanie grzeczności obyczajowej, oraz dobrych manier jako elementów kultury społecznej.

Savoir-vivre – ten splot francuskich słów – można rozumieć jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, oraz jako umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia – nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, wyglądu, higieny i właściwego ubioru, form towarzyskich (np. w szkole, w rodzinie, na przyjęciach), komunikacji, zachowania się w szczególnych sytuacjach.

W związku z tym, że znajomość ww. zasad przyda się każdemu, nie tylko od święta, Panie psycholog: Elżbieta Kołodziejczyk i Natalia Śliwka zorganizowały dla uczniów klas 4-7 konkurs. Reprezentacja każdej z klas miała za zadanie wypełnić test, w którym wykazała się wiedzą na temat dobrych manier.
Wyniki już niebawem!