W tym roku hasłem przewodnim Światowego Dnia Wody  jest „Zmiana klimatu”. Wydarzenie ma podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata. W tym roku zwracamy uwagę na zmianę klimatu i jaką rolę pełni woda w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Zachęcamy do edukacji o wodzie z PAH, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi broszurami:

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-w-kryzysie-klimatycznym-2.pdf

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-jako-globalne-wyzwanie.pdf

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/02/2018_01_Studnia_dla_Po%C5%82udnia_Poziom_Drugi_PDF.pdf

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/10/2017_kampania_studnia_dla_poludnia_publikacja_prawo_do_wody.pdf

Uczniów klas 4-8 zachęcamy do udziału w ”Szkolnym quizie o wodzie” (28.03.2022r.)
Quiz będzie przeprowadzony w formie zdalnej – on-line.

Chętni uczniowie zgłaszają chęć udziału w quizie do p. Marty Muszyńskiej (można również zgłaszać się poprzez e-dziennik) do dnia 27 marca.