W ramach realizacji programu „Świetliczaki na tropie kolorów świata” uczniowie
klas I-III podążali śladami Stasia i Nel – spotkaliśmy się że słoniem afrykańskim. Wykonaliśmy pracę plastyczną – eko-wydzieranka ze starych zadrukowanych papierów, które wykorzystaliśmy do wyklejenia naszych prac. Efekt bardzo nam się podobał.