18 września obchodziliśmy Święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Nasza szkoła uczciła to wydarzenie biorąc udział w Eucharystii, podczas której został nam przybliżony nieco życiorys Świętego i wskazany jako przykład do naśladowania. Po mszy świętej poświęcone zostały przybory szkolne, a nawet dzienniki lekcyjn- teraz powinny tam „lądować” same piątki, zaś wiedza z podręczników przyswajana będzie łatwo i przyjemnie.
Oto krótka notatka na temat dzisiejszego patrona: Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkoły jezuickiej w Wiedniu. Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze, lecz swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Złożył śluby zakonne, gdy miał zaledwie 18 lat. Zmarł 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia, w 1568 roku.