W dniu 21 kwietnia przypadała rocznica urodzin  Friedricha Froebela – cenionego pedagoga, który w swojej pracy kierował się szacunkiem dla dziecka i jego indywidualności oraz podkreślał rolę zabawy w jego rozwoju. Z tej okazji uczniowie z klasy 1b wzięli udział
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Świętujemy, Freblujemy”. Przez 4 tygodnie realizowali aktywności, które rozwijały ich dziecięcą wyobraźnię i kreatywność.

Wszystkie zrealizowane zadania dostarczyły wiele radości oraz pobudzały do twórczej aktywności. W galerii znajdują się zdjęcia z zabaw oraz wytworów, które powstały podczas realizacji projektu.