Na zakończenie obchodów Jubileuszu 100-lecia przybycia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej do Lublina w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się sympozjum naukowe DZIECKO, RODZIC, WYCHOWAWCA w myśli św. Anieli Merici (dla niewtajemniczonych założycielki Towarzystwa św. Urszuli – przyszłych Sióstr Urszulanek UR). W sympozjum wzięła udział s. Benigna Kania OSU – Przełożona Prowincjalna Sióstr Urszulanek UR, a sesję wykładową poprowadził ks. dr hab. Jarosław Jęczeń. Zebrani mieli okazję wysłuchania bardzo wartościowych wykładów na temat życia i działalności św. Anieli Merici – s. dr hab. Emmanueli Klich OSU, myśli wychowawczej św. Anieli – s. dr Weroniki Dryl OSU, stulecia działalności pedagogicznej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie – s. dr Darii Klich OSU oraz myśl pedagogicznej Anieli Merici wobec głównych nurtów wychowawczych – p. dr hab. Beaty Parysiewicz. Swoje świadectwo dali także przedstawiciele rodziców i wychowanków naszej urszulańskiej szkoły.