11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu” – to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy, w której uczestniczyło ponad 5 mln uczniów i nauczycieli z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą. Punktualnie o symbolicznej godzinie 11.11 nasi uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Mamy nadzieję, że ta piękna inicjatywa, która tworzy patriotyczną wspólnotę oraz wzmacnia poczucie tożsamości narodowej w naszych małych patriotach będzie także kontynuowana w kolejnych latach.