W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Centrum Symulacji Medycznej rozpoczęło się trzecie szkolenie dla nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia. Zajęcia praktyczne odbywały się z udziałem trzech rodzajów fantomów: noworodka, dziecka i osoby dorosłej. Dodatkowo ćwiczono przy użyciu symulatora AED, który jest dużą pomocą w przypadku zatrzymania krążenia. Nauczyciele zostali zapoznani z europejskimi i amerykańskimi zaleceniami w kwestiach postępowania odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Serdecznie dziękujemy Państwu Kamilowi i Annie Torres oraz instruktorom prowadzącym zajęcię za przeszkolenie wszystkich nauczycieli naszej szkoły!