Okres bożonarodzeniowy trwa, a tradycją naszej szkoły jest wspólne kolędowanie. W tym roku rozpoczęło się ono wspólną Eucharystią o godzinie 14.30. Następnie cześć gości udała się do auli, gdzie oglądano przygotowane przez uczniów z koła teatralnego, pod opieką p. Katarzyny Podkowy i p. Mateusza Dąbrowskiego, przedstawienie pod tytułem “Rozejrzyjcie się wokół”, które stanowiło uwspółcześnioną wersję “Dziewczynki z zapałkami” Andersena. Natomiast druga część uczestników dzisiejszego spotkania udała się do sali modlitewnej, by uczestniczyć w inscenizacji kolędowej przygotowanej przez uczniów klasy 2b pod opieką p. Agnieszki Semeniuk. Po występie nastąpił poczęstunek w salach lekcyjnych, który stał się okazją do integracji przedstawicieli społeczności szkolnej. Ostatnim etapem było wspólne śpiewanie kolęd. O oprawę muzyczną zadbała p. Anna Kapica-Świstak oraz p. Dominik Kosiorek wraz ze szkolnym zespołem wokalnym. Dzisiejsze spotkanie pokazało, jak liczna jest nasza społeczność urszulańska. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.