Grupa 30 uczniów rozpoczęła poranek od rozwiązywania zadań konkursowych z biologii. Rodzaje komórek, tkanek, gatunki drzew, zwierząt, organizmy zmiennocieplne czy stałocieplne, proces fotosyntezy to tylko niektóre zagadnienia z którymi musieli poradzić sobie uczniowie. Z testu można maksymalnie uzyskać 40 punktów, aby przejść do kolejnego etapu należy uzyskać minimum 32 punkty.