34 uczniów klas starszych punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęło rozwiązywanie zadań konkursowych z geografii. Aby rozwiązać poprawnie test trzeba było m.in. znać formy rzeźby terenu, krainy oraz współrzędne geograficzne. Czekamy na wyniki!