W tym roku obchodzimy 15-lecie reaktywowania szkoły urszulańskiej w Lublinie, ale historia tej placówki sięga znacznie dalej w historię.
Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII do udziału w szkolnym konkursie historycznym poświęconym historii naszej szkoły. Konkurs odbędzie się 28 listopada. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia u pani Małgorzaty Szponar lub pani Donaty Garbali.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

 Regulaminu konkursu